بزرگترین برنامه پایش گربه سانان کشور با استفاده از از دوربین های تله ای از ابتدای زمستان سال جاری در چندین منطقه در استان یزد بطور همزمان آغاز گردید. منطقه حفاظت شده کوه بافق، منطقه شکارممنوع آریز، پناهگاه حیات وحش دره انجیر و پارک ملی و منطقه حفاظت شده سیاهکوه چهار منطقه ای هستند که همزمان با استفاده از حدود 100 دستگاه دوربین تله ای تحت پایش قرار گرفتند. این پژوهش گسترده به صورت مشترک توسط اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا درحال انجام بوده و نسبت به کارهای مشابهی که پیش از این در ایران انجام گرفته است، از حیث گستردگی و میزان تلاش بی سابقه می باشد.

در این مطالعه که محدوده ای نزدیک به 800 هزار هکتار از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در استان یزد، پوشش داده شد، دوربین های تله ای در مسیرها ی از قبل تعیین شده نصب گردیدند. محیط بانان و نیروهای اجرایی این مناطق و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست یزد همراه با کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی در زمستان سال جاری به صورت مداوم این دوربین ها را پایش نموده و عملکرد و نتایج آنها را ثبت نمودند.

در پایان این مطالعه، انتظار می رود تعداد قابل توجهی عکس از حیات وحش در این محدوده وسیع گرفته شود و وضعیت و نقاط انتشار برخی گونه های ارزشمند نظیر یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال، شاه روباه، گرگ، کفتار و … مشخص شود. همچنین، برای نخستین بار جمعیت یوزپلنگ در کشور به صورت علمی برآورد شده و درعین حال تلاش خواهد شد ساختار جمعیت پلنگ ایرانی و حتی گرگ نیز تخمین زده شود.

 

YazdCT1.jpg

 

YazdCT2.jpg

 

YazdCT3.jpg

 

YazdCT4.jpg

 

YazdCT5.jpg

 

YazdCT6.jpg

 

YazdCT7.jpg

 

YazdCT8.jpg

 

Methods.jpg