پژوهش ها و ماجراهای دیدار با خرس قهوه ای را در این شماره “همشهری سرزمین” بخوانید. سفر به زیستگاه خرس قهوه ای که بزرگترین گوشتخوار خشکی‌های زمین است، یکی از پرهیجان‌ترین، خطرناکترین و پرتجربه ترین سفرها برای تحقیق درباره حیات وحش است. خرس‌ها این جانوران آرام، وقتی احساس خطر کنند، از هر موجود زنده دیگری می‌توانند خطرناکتر باشند. سرشماری، رفتارشناسی و بررسی زندگی این پستانداران قوی، روش‌ها و شگردهای ویژه، پیمودن صخره های صعب العبور تا رسیدن به غاری که احتمال حضور خرس قهوه ای در آن است. گزارش سفرهای مکرر یکی از محققین انجمن یوزپلنگ ایرانی که شش سالی است درباره این جانور تحقیق می کند. باقر نظامی نخستین بار بررسی بوم شناسی خرس قهوه ای در دامنه البرز مرکزی را با همکاران خود در انجمن یوزپلنگ ایرانی آغاز کرد. پس از آنکه به عضویت گروه بین المللی متخصصین خرس (IUCN) درآمد، وسعت کار را بیشتر کرد و اکنون در بسیاری از نقاط ایران درباره خرس‌ها تحقیق می کند. در این شماره جدای از بررسی جانورشناسانه خرس قهوه ای و زندگی آن در ایران، خطرات و خاطرات سفرهای این محقق را هم می توانید بخوانید. ماهنامه همشهری سرزمین در هر شماره به معرفی علمی یکی از گونه های جانوری طبیعت ایران می پردازد که تابحال کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی نگارش مقالات مربوط به پلنگ ایرانی، گرگ خاکستری و هم اکنون خرس قهوه ای را برعهده داشته اند تا از این طریق بتوان دانش به روز درباره این گونه ها را در جامعه ایران گسترش داد.