پایتخت یوزپلنگهای دنیا میزبان نخستین دوره آموزشی مطالعه و حفاظت از یوزپلنگ بود که پاییز 1387 در مرکز مؤسسه حفاظت از یوزپلنگ (CCF) برگزار گردید. در این دوره، 5 نفر از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز شرکت داشته و تجربیات ارزنده ای برای ارتقای مهارتهای مطالعاتی و آموزشی برای حفاظت از یوز ایرانی و سایر گونه های حیات وحش کشورمان کسب نمودند. درپایان این دوره، گزارش جامعی از فعالیتها و دستاوردهای آن آماده شده که از اینجا قابل دریافت می باشد.