عضویت اعضای حقوقی

سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای حقوقی جهت حمایت از فعالیت های حفاظتی انجمن یوزپلنگ ایرانی، عضویت حقوقی انجمن را با شرایط زیر کسب نمایند:

 

  • صدور گواهی عضويت حقوقی

  • صدور کارت حق عضويت حقيقی ويژه برای کليه اعضای هيئت مديره و مديرعامل عضو حقوقی

  • ارسال پستی نسخه چاپی يوزنامه

  • ارائه تخفيف تورهای آموزشی انجمن برای نمايندگان عضو حقوقی

  • ارائه تخفيف کلاسهای آموزشی انجمن برای نمايندگان عضو حقوقی

  • درج در قسمت اعضای حقوقی سایت انجمن

  • معرفی عضو حقوقی در کانال تلگرام انجمن

 

حق عضويت ساليانه: 3.000.000 تومان

 

Untitled-1