عملیات احداث جاده گزوئیه متوقف و ماشین آلات راهسازی از منطقه خارج شدند

You are here: