در روزهای اخیر فیلمی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن یوزپلنگی خوابیده و فردی به زبان فارسی با آن صحبت می کند. پیرو این اتفاق، انجمن یوزپلنگ ایرانی تلاش کرد تا صحت این فیلم را بررسی کند. اما متاسفانه نتوانستیم ارتباطی با تهیه کننده این فیلم برقرار کنیم و فیلم از روی منبع اصلی نیز برداشته شد. شبهات زیادی در مورد این فیلم وجود دارد:

نخست اینکه صدای روی فیلم، واقعی است یا فیلم صداگذاری شده است؟

دوم اینکه آیا این فیلم در ایران گرفته شده است یا خیر؟ چرا که در کشورهای همسایه جنوبی ما که ایرانیان زیادی به آنجا رفت و آمد دارند، تعداد زیادی یوزپلنگ افریقایی نگهداری می شود.

سوم اینکه، اگر فیلم در ایران گرفته شده، آیا متعلق به یوزپلنگ ایرانی است یا یوزپلنگ آفریقایی؟ زیرا یوزپلنگ ایرانی و یوزپلنگ آفریقایی تفاوت ظاهری مشخصی ندارند. فقط یوزپلنگ های ایرانی کمی کوچکتر از یوزپلنگ های آفریقایی هستند. چون یوزپلنگ ها در ایران فصل سرد را تجربه می کنند، در فصول سرد سال دارای موهای بلندی می شوند. اما در فصول گرم با یوز آفریقایی هیچ تفاوتی ندارند. تفاوت اصلی یوز ایرانی و یوز آفریقایی، تفاوت های ژنتیکی است نه ظاهری.

با وجود شبهات فوق، انجمن یوزپلنگ ایرانی نمی تواند ایرانی یا آفریقایی بودن یوزپلنگ در تصویر را تایید کند.

فیلم یوزپلنگباتوجه به اهمیت موضوع، از افرادی که در رابطه با این فیلم اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، تقاضا می‌شود از طریق شماره تلفن 44659100 (داخلی 303) و یا آدرس ایمیل info@wildlife.ir با انجمن یوزپلنگ ایرانی تماس حاصل نمایند.