شهرستان الیگودرز میزبان نخستین همایش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ ایرانی در زاگرس” در روز 7 مرداد ماه 1390 بود. در این همایش که به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان برنامه ریزی شد، بیش از 200 مهمان از 13 روستای اصلی جنوب حوزه اشترانکوه شهرستان الیگودرز (بخش شول آباد) شرکت داشتند. انجمن زیست پویان زاگرس و بخشداری شول آباد از مهمترین همکاران این همایش بوده و دفتر نماینده الیگودرز در مجلس، شرکت همارشتن و شرکت آرد ممتاز الیگودرز از حامیان اصلی این برنامه بودند. در ادامه گزارش تصویری از برگزاری این همایش ملاحظه می شود.

Aligudarz11.jpg

 

سالن برگزاری همایش در الیگودرز

 

Aligudarz12.jpg

 

افتتاح همایش توسط مهندس بازگیر مدیرکل محیط زیست لرستان

 

Aligudarz13.jpg

 

Aligudarz14.jpg

 

Aligudarz18.jpg

 

سخنرانی مهندس رحمانی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی

 

Aligudarz15.jpg

 

کارگاه آشنایی با پلنگ ایرانی

 

Aligudarz16.jpg

 

کارگاه آشنایی با خرس قهوه ای

 

Aligudarz17.jpg

 

عشایر حاضر در همایش

 

Aligudarz19.jpg

 

تقدیر از برگزارکنندگان همایش

 

Aligudarz20.jpg

 

بازدید از شول آباد یکی از مهمترین سکونتگاه های انسانی که تلفات پلنگ اطراف آن رخ می دهد

 

Aligudarz25.jpg

 

بخش شول آباد

 

Aligudarz24.jpg

 

سیاه چادرهای اشترانکوه و قالی کوه

 

Aligudarz22.jpg

 

توزیع بروشور در میان عشایر سیاه چادرها

 

Aligudarz21.jpg

 

آموزش عشایر قالی کوه

 

Aligudarz26.jpg

 

آموزش عشایر سیاه چادرهای قالی کوه