ماهنامه “نشنال جئوگرافیک” آخرین شماره خود در نوامبر 2012 را به انتشار مقاله ای درباره یوزپلنگ اختصاص داده است. در این شماره که برای نخستین بار تصاویری زیبا از یوزپلنگ آسیایی را نیز منتشر می نماید، به بیان وضعیت یوزها در آفریقا و همچنین ایران به عنوان تنها سنگرگاه این جانور در آسیا می پردازد. برای انتشار این مقاله، بیش از یک سال دوربین های حرفه ای فرانس لانتینگ که از شناخته شده ترین عکاسان این مؤسسه در دنیاست، در مناطق دره انجیر، کویر و نای بندان نصب شد تا بتواند تصاویری زیبا از این گونه به دنیا نشان دهد. همزمان با آغاز پروژه عکسبرداری از یوزپلنگ در کویر، گروه مستندسازی انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز به تهیه فیلمی درباره این جانور و حضور گروه نشنال جئوگرافیک در پارک ملی کویر پرداختند که تا پایان امسال به پایان می رسد. همزمان با انتشار مقاله نشنال جئوگرافیک درباره یوزپلنگ، تعدادی از تصاویر و فیلم های گرفته شده از یوزپلنگ توسط انجمن با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا روی یوتیوبو همچنین سایت پانترا منتشر شد.

 

 گزارش مؤسسه پانترا از انتشار تصاویر یوزپلنگ ایرانی در نشنال جئوگرافیک

 

 گزارش نشنال جئوگرافیک از یوزپلنگ در دنیا

 

 تصاویر و فیلم های یوزپلنگ آسیایی روی سایت مؤسسه پانترا

 

 

نخستین برخورد یوزپلنگ با دوربین های پیشرفته نشنال جئوگرافیک در پارک ملی کویر که توسط دوربین های تله ای فیلمبرداری رفتار طبیعی آن در برابر دوربین ها به تصویر کشیده شده است