جشنواره “روز حفاظت از يوزپلنگ” پنج ساله شد

“پنجمین جشنواره روز حفاظت از یوزپلنگ” در کاخ گلستان تهران برپا شد. این جشنواره با همکاری مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان و همراهی بیش از 15 گروه فعال محیط زیست در روز های 16 تا 18 شهریور ماه 1390 برگزار شد.