تلاش ها در میاندشت نتیجه داد: ثبت حضور یک یوز و سه توله

بالاخره پایش علمی پناهگاه حیات وحش میاندشت به نتیجه ای باورنکردی رسید: حضور سه توله یوز همراه با مادر! تصاویر متعدد در دو آبشخور در این منطقه نشان از سلامتی و شرایط جسمانی مناسب این توله یوزها دارد. این برای نخستین بار است که در شمال شرقی ایران، یک یوز همراه با ۳ توله ثبت شده است.