ششمین جشنواره “روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی” در فضای مجازی

ششمین جشنواره “روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی” شروع به کار کرد. هر ساله ۹ شهریورماه، به مناسبت “روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی”، جشنواره ای به همین نام برگزار می شود. جشنواره امسال به دلیل تداخل زمانی با اجلاس غیرمتهدها در تهران، با تاخیر برگزار می شود.