آنچه تا الان می دانیم: حداکثر ۷۰ یوزپلنگ در ایران

اخیرا، بحث های متعددی درخصوص یکی از کلیدی ترین پرسش ها در زمینه یوزپلنگ در ایران در رسانه ها مطرح شده است: “در ایران چند یوز باقی مانده است؟”. تا یک سال پیش، آمارها حکایت از حضور ۷۰ تا ۱۰۰ یوز در پهنه های وسیعی از کشور داشت.