توله یوزهای میاندشت هنوز زنده هستند!

تنها توله یوزهایی که در سال 1391 در ایران ثبت شده بودند، همگی همچنان زنده هستند. روز 13 فروردین ماه سال جاری، یکی از محیط بانان همراه با یک همیار محلی در پناهگاه حیات وحش میاندشت خراسان شمالی موفق به مشاهده همزمان 6 یوزپلنگ شدند.