بازدید کارشناس حیات‌وحش از آفریقای جنوبی به همراه کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی از پناهگاه حیات وحش میاندشت

آقای وینست وندر مرو، کارشناس موسسه (EWT(Endangerd Wildlife Trust آفریقای جنوبی از همکاران انجمن یوزپلنگ ایرانی که به دعوت معاونت…