همکاری انجمن در پایش گوشتخواران در مقیاس جهانی

برنامه «پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی» انجمن یوزپلنگ ایرانی در یک پژوهش بین‌المللی برای ارزیابی نقش دوربین‌های تله‌ای در پایش جمعیت‌های…

یوزهای ایران در روزنامه گاردین

آخرین یافته ها درخصوص یوزهای ایران در روزنامه معتبر انگلیسی گاردین انعکاس یافت. برهمین اساس در روز چهارشنبه 23 اکتبر 2013، مقاله ای با عنوان ” Cheetahs’ Iranian revival cheers conservationists” در این روزنامه به قلم سعید دهقان منتشر شد.