نوید- یوزپلنگ آسیایی

پیش از این در خبرها آمده بود که در یک دوره یک ماهه دوربین گذاری در پناهگاه حیات وحش نایبندان، از سه فرد یوزپلنگ تصویر بدست آمد. فرد اول همان آرش، یوزپلنگ نر معروف منطقه بود که در سال 2014 برنده برترین عکس دوربین های تله ای از مجله BBC Wildlife شد، فرد دوم پویان بود. تصویر پویان سال 90 در نایبندان ثبت شده بود، سال گذشته در پناهگاه حیات وحش دره انجیر در استان یزد و امسال مجدد از او در پناهگاه حیات وحش نایبندان تصویر بدست آوردیم.

Asiatic Cheetah (1)

 تصویر ثبت شده از ” آرش” در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394

نوید- یوزپلنگ آسیایی

تصویر ثبت شده از “پویان” در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394

اما فرد سوم «نوید» نام دارد. از این یوزپلنگ نر همانند پویان در سال 1390 توسط دوربین های تله ای مربوط به موسسه نشنال جئوگرافیک (National Geographic) تصویر برداری شد که آخرین تصویر بدست آمده از وی بود. امسال پس از 4سال تصاویر گویای حضور دوباره نوید در منطقه بود که نشانه بقای او در این چند سال است. این یوزپلنگ نر، «نوید» نامگذاری شد تا یادآور خبرهای خوش و نوید بخش در پناهگاه حیات وحش نایبندان باشد.

نوید- یوزپلنگ آسیایی

تصویر ثبت شده از “نوید” در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های تله ای موسسه نشنال جئوگرافیک در سال 1390

 

نوید- یوزپلنگ آسیایی

تصویر ثبت شده از “نوید” در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394

نوید- یوزپلنگ آسیایی

مقایسه خالها در دو سال متفاوت

نتایج بدست آمده از این دوره دوربین گذاری بسیار حائز اهمیت بوده و ثبت 3 فرد یوزپلنگ در این منطقه قابل توجه است. این در حالی است که در پاییز سال گذشته موفق به ثبت تنها یک فرد (آرش) شده بودیم.

نوید- یوزپلنگ آسیایی

تصویر ثبت شده از “آرش” در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1393

پناهگاه حیات وحش نایبندان در حوزه شهرستان طبس و در استان خراسان جنوبی واقع شده و به عنوان یکی از بزرگترین و غنی ترین پناهگاه های حیات وحش و یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ایرانبه شمار می رود. این برنامه دوربینگذاری در پناهگاه حیات وحش نایبندان از اواسط مرداد ماه با همکاری اداره محیط‌زیست استان خراسان جنوبی، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و موسسه کاوشگران حیات وحش پارت انجام شد.