در آخرین چک دوربین های تله ای نصب شده در ذخیره گاه زیست کره توران تصویر جدیدی از یوزپلنگ بدست آمد که ثبتی نوید بخش است. نقش خال های این یوزپلنگ با هیچ کدام از یوزپلنگ های شناسنامه دار تطابق ندارد و این به معنی آن است که یا از توله هایی است که قبل از آغاز دوربین گذاری توسط انجمن ثبت شده اند و تصویر خوبی از آنها برای شناسایی وجود ندارد و یا با یوزپلنگ جدیدی طرف هستیم. در هرکدام از این دو حالت ثبت این تصویر بسیار امید بخش است چرا که اگر توله هایی هم نسل هلیا و تلما همچنان زنده و سالم هستند یعنی آنها در جایی خارج از مناطق پوشش داده شده با دوربین های تله ای همچنان توانسته اند به بقای خود ادامه دهند. در صورتیکه یوزپلنگ جدیدی باشد به طور قطع امیدها در حفظ این گونه افزایش خواهد یافت، همانطور که سال گذشته مهتاب یوزپلنگ ماده به همراه توله اش برای اولین بار در توران به ثبت رسیدند.
در صورت ثبت تصاویر بیشتر از این فرد در آینده به اطلاعات بیشتری از قبیل جنسیت و… پی خواهیم برد.
پ.ن: منظور از «یوزپلنگ های شناسنامه دار»،یوزپلنگ های بالغی هستند که از مادر خود مستقل شده اند و تصویر از هر دو طرف بدن آنها موجود است.
ثبت این تصاویر با حمایت مالی برند الیت صورت گرفته است.