حامیان حقیقی سال ۱۴۰۲

///// این فهرست از حامیان حقیقی که بیش از ۵۰۰ هزار تومان در طول سال اهدا کرده‌اند به‌روزرسانی می‌شود ////

  • آقایان سرهنگپور و حمیدیان
  • فرانک عسکری
  • کتایون افشار
  • سید محمد اسماعیلی
  • نازیلا پاشایی
  • سپیده حبیبی
  • محمد امین جانثاری
  • فرشید فرهمند
  • دانیال سعادتی
  • آوا محی الدینی بهمن آباد