ششمين جشنواره “روز ملی حفاظت از يوزپلنگ ايرانی” شروع به کار کرد. هر ساله 9 شهريورماه، به مناسبت “روز ملی حفاظت از يوزپلنگ ايرانی”، جشنواره ای به همين نام برگزار می شود. جشنواره امسال به دليل تداخل زمانی با اجلاس غيرمتهدها در تهران، با تاخير برگزار مي شود. ششمين جشنواره “روز ملی حفاظت از يوزپلنگ” در فضای اينترنتی برگزار می شود. انجمن يوزپلنگ ايرانی با راه اندازی وب سايت جشنواره به آدرس www.cheetahday.com ششمين جشنواره امسال رسما آغاز نمود. در بخش های مختلف اين وب سايت مطالب آموزشی در مورد يوزپلنگ، 9 شهريور، اخبار مربوط به روز يوزپلنگ و آرشيوي از تصاوير مراسم های سال های گذشته وجود دارد. هدف اصلی جشنواره اينترنتی امسال، آموزش حداقل 1000 نفر توسط ويديو آموزشی قرار داده شده بر روی اين سايت است. تعداد دانلودهای اين ويديو توسط نواری بر روی وب سايت نشان داده می شود.

 

از ديگر بخش های سايت جشنواره می توان به “نوبت شما” اشاره کرد که پيشنهاداتی جهت انجام فعاليت های ساده برای گراميداشت روز يوزپلنگ ارايه کرده است. علاوه بر اين، تعدادی فايل های آموزشی که در فعاليت های مختلف قابل استفاده است، در اين بخش قرار داده شده است. در بخش “همراهان” نيز نام و آرم گروه ها و نهادهايي که طی شش سال گذشته در برگزاری اين مراسم مشارکت کرده اند، آورده شده است.

 علاقمندان می توانند با مطالعه مطالب وب سايت، مشاهده ويديو جشنواره ششم و نمايش آن برای ديگران، جشنواره را در رسيدن به اهداف آموزشی اش ياری کنند.