خانه بلاگ صفحه 20

صفحه اینستاگرام 10هزار تایی شد

تعداد دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام انجمن یوزپلنگ ایرانی از مرز ده هزار نفر گذشت. صفحه اینستاگرام انجمن که با هدف معرفی گونه های حیات وحش...

پنجمین پلنگ ماهواره ای «ایران» نام گرفت

در جریان پروژه «بوم شناسی پلنگ ایرانی در شمال شرقی ایران» اولین پلنگ ماده زنده گیری و به ردیاب ماهواره ای مجهز شد. به گزارش...

انتشار تقویم سفرهای حیات وحش انجمن

برنامه سفرهای آموزشی حیات وحش انجمن یوزپلنگ ایرانی تا پایان سال 1394 اعلام شد. هدف از این سفرها، بازدید از زیستگاه های تحت حفاظت...

اخرین وضعیت پلنگ های ماهواره ای ایران

پروژه «پلنگ ایرانی در شمال شرقی ایران» با هدف تولید دانش فنی برای ارتقای حفاظت از پلنگ در این حوزه از ایران، توسط محمدصادق...

انتشار اولین شماره سینما یوز

از سال های گذشته و با شروع دوربین گذاری در مناطق مختلف زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، عکس ها و فیلم های ارزشمندی از حیات وحش...

ثبت دومین زادآوری یوزپلنگ ها در میاندشت

جدیدترین تصاویر دوربین‌های تله ای مستقر در پناهگاه حیات وحش میاندشت نشان می دهد یک مادر به همراه یک توله دیگر در این منطقه...

برگزاری کارگاه ویرایش ادبی

کارگاه های آموزشی توانمندسازی انجمن یوزپلنگ ایرانی این بار با موضوع ویرایش ادبی و با عنوان «چگونه بنویسیم تا بیشتر خوانده شویم» در دفتر...

ثبت تصویر «نوید» پس از چهار سال

پیش از این در خبرها آمده بود که در یک دوره یک ماهه دوربین گذاری در پناهگاه حیات وحش نایبندان، از سه فرد یوزپلنگ...

انتشار دومین شماره خبرنامه انگلیسی

دومین شماره خبرنامه انگلیسی زبان انجمن یوزپلنگ ایرانی منتشر شد. خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی ویژه متخصصین و کارشناسان و مخاطبان بین المللی منتشر می...

پخش مستند زنده گیری پلنگ تندوره از تلویزیون هلند و بلژیک

در جریان زنده گیری چهارمین پلنگ ایرانی پروژه «بوم شناسی پلنگ ایرانی در شمال شرقی ایران» شهریورماه امسال در پارک ملی تندوره، یک گروه...