آب برای یوزها

درست همزمان با جام جهانی، یوزهای ایرانی با مشکل تأمین آب روبرو هستند. درمناطق کویری ایران، دو نوع آب وجود دارد، چشمه های طبیعی و آبشخورهایی که با تانکرهایی و به زحمت توسط محیط بانان پر می شود. هرسال در تابستان