آغاز پایش گوشتخواران در عباس آباد

برنامه پایش جمعیت گوشتخواران در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین از پایان فروردین ماه تا تابستان ۱۳۹۱ انجام می شود. در این برنامه بیش از ۳۵ نقطه از گذرگاه های حساس و زیستگاه های بکر این منطقه با استفاده از دوربین های تله ای مورد پایش قرار خواهند گرفت.

دو خانواده از پلنگ در بافق یزد

نتایج مطالعه ای که اخیرا در منطقه حفاظت شده کوه بافق یزد انجام گرفت، نشان می دهد که دو خانواده از پلنگ همزمان در این منطقه زیست می نمایند. یکی از خانواده ها دارای یک توله و خانواده دیگر دارای دو توله می باشد که همگی کمتر از یکسال سن دارند.

برنامه تورهای آموزشی شش ماه نخست سال به روز شد

تقویم کاری تورهای آموزشی انجمن طی شش ماه نخست سال جاری به روز شده و روی سایت مربوطه قرار گرفت. این تورها با هدف آموزش علاقمندان، اعضا و داوطلبان انجمن با گونه ها، مناطق و مهارت های مربوطه برگزار شده و با حضور راهنمای تورگردانی و کارشناس تنوع زیستی اجرا خواهد شد.

همزمان با پایان سال ۱۳۹۰، انجمن یوزپلنگ ایرانی از همه علاقمندان و دوستداران طبیعت ایران برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی دعوت می نماید. یوزپلنگ که در زمانی نه چندان دور در پهنه های وسیعی از غرب و جنوب آسیا می زیست، امروزه ایران را آخرین سنگرگاه خود می داند. با این حال، جمعیت یوز در ایران بسیار اندک و شکننده است، بطوریکه بررسی ها نشان می دهد که کمتر از ۷۰ تا ۱۰۰ یوز در عرصه های کویری شرق کشور، از یزد و کرمان گرفته تا سمنان و خراسان برای بقای خود می جنگند.

به منظور حفظ این جانور ارزشمند، انجمن یوزپلنگ ایرانی درکنار سایر نهادهای دولتی و غیردولتی بیش از ده سال است که به انجام مطالعات و پژوهش های مختلف و آموزش جوامع محلی پرداخته است. لیکن، ارزشیابی کارایی این تلاشها همواره پرسشی بزرگ پیش روی همه علاقمندان بوده است. از همین رو، “ارزیابی و پایش جمعیت های یوزپلنگ” در مناطق مختلف، به عنوان یک هدف بزرگ و دشوار برای سالهای آتی درنظر گرفته شده است تا بتوان به درستی وضعیت یوز در ایران را ارزیابی نمود.

مهمترین وسیله برای این منظور، دستگاهی بنام “دوربین تَله ای Camera Trap” است. این دستگاه دوربینی عکاسی مجهز به سنسورهای حرارتی و حرکتی است که از هر جانوری که از جلوی آن عبور کند، عکسبرداری می نماید. خالهای یوزها مانند اثر انگشت انسانها، منحصربفرد بوده و به عبارت دیگر، هیچ دو یوزی در دنیا طرح خالهای یکسانی ندارند. از همین رو، با مقایسه این خالهای به خوبی می توان دریافت که در هر منطقه چند یوز زندگی می کنند، آیا نر هستند یا ماده و چند توله دارند. بدون شک، این وسیله بهترین ابزار برای پایش جمعیت یوزها در مناطق مختلف است.

 

مقایسه خالهای تصاویر نشان از آن دارد که همه تصاویر متعلق به یک یوزپلنگ هستند

(پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی/انجمن طرح سرزمین/انجمن یوزپلنگ ایرانی)

 

درحال حاضر، انجمن یوزپلنگ ایرانی دارای تعدادی از این نوع دوربین ها بوده و درمناطق مختلف کشور برای مطالعات کارگذاشته است. لیکن، ارزیابی صحیح و دقیق مناطق وسیع نیازمند تعداد دوربین های تله ای بیشتر می باشد. از همین رو، همه علاقمندان و دوستداران می توانند با کمک به انجمن برای تهیه این دوربینهای تله ای و همچنین باطری های موردنیاز آنها، درحفاظت از یوزپلنگ در ایران مشارکت نمایند.

علاقمندان می توانند به صفحه کمکهای مالی انجمن رفته و ما را در رسیدن به این هدف بزرگ یاری نمایند.