مجله Current Biology در آخرین شماره خود گزارشی با عنوان Felids fighting for survival منتشر نموده است که در آن وضعیت چند گونه از گربه سانان نادر دنیا مانند ببر، پلنگ آمور، پلنگ برفی، جگوار و یوزپلنگ آسیایی را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به تلاش های ایران برای حفظ جمعیت یوزپلنگ در کشور پرداخته شده که درنتیجه آن، بیش از 15 منطقه درحال حاضر میزبان یوز آسیایی هستند. با این حال، جمعیت یوزپلنگ پایین بوده که آنرا به دومین گربه سان درحال انقراض کشور دنیا ساخته است. مقاله مذکور به مدت 2 هفته به صورت رایگان از آدرس زیر قابل دانلود می باشد.

گزارش Felids fighting for survival را دانلود کنید.

 

یوزپلنگ آسیایی در منطقه شکار ممنوع آریز (عکس توسط دوربین تله ای اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و انجمن یوزپلنگ ایرانی)

YazdCT8