انجمن یوزپلنگ ایرانی یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی مستقل بوده که از هیچ نهاد دولتی و غیردولتی بودجه ای دریافت ننموده و تمامی فعالیتهای خود را با حمایت افراد یا مؤسسات علاقمند انجام می دهد که به شرح زیر می باشد:

حامیان فعلی انجمن

سامان گلریز

1www.samangolriz.ir

مهاجرت پلاس

www.mohajeratplus.com

پارس پک

پارس پک
www.parspak.com

کافه رییس

www.raeescoffee.com

اسمان آبی پارس

www.parsbluesky.com

سین کافه

www.seen.coffee

چای احمد

7

www.ahmadtea.com

حامیان پیشین

گروه صنعتی ایران خودرو

2www.ikco.ir

شرکت بدرسیستم بازرگان9

wwwbadrsystem-t.com

بدر سیستم

7

www.badrsystem.com

بیمه دی ( نمایندگی 4425 )

www.dayins.com

شرکت پتروکیمیا سپاهان

5www.synolexoil.com

بانک ایران زمین

4www.izbank.ir

شرکت پخش گاز مایع (فرگاز)

6www.fergas.ir

گروه اویک

www.oiecgroup.com

تبلیغات اینترنتی ANETWORK

www.anetwork.ir

نوین کیمیا

8www.novinchimia.ir