انجمن یوزپلنگ ایرانی یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی مستقل بوده که از هیچ نهاد دولتی و غیردولتی بودجه ای دریافت ننموده و تمامی فعالیتهای خود را با حمایت افراد یا مؤسسات علاقمند انجام می دهد که به شرح زیر می باشد:

حامیان فعلی انجمن

سامان گلریز

1www.samangolriz.ir

پارس پک

پارس پک
www.parspak.com

بدر سیستم

7

www.badrsystem.com

شرکت بدرسیستم بازرگان9

wwwbadrsystem-t.com

اسمان آبی پارس

www.parsbluesky.com

چای احمد

7

www.ahmadtea.com

حامیان پیشین

گروه صنعتی ایران خودرو

2www.ikco.ir

سین کافه

www.seen.coffee

بیمه دی ( نمایندگی 4425 )

www.dayins.com

کافه رییس

www.raeescoffee.com

شرکت پتروکیمیا سپاهان

5www.synolexoil.com

بانک ایران زمین

4www.izbank.ir

مهاجرت پلاس

www.mohajeratplus.com

شرکت پخش گاز مایع (فرگاز)

6www.fergas.ir

گروه اویک

www.oiecgroup.com

تبلیغات اینترنتی ANETWORK

www.anetwork.ir

نوین کیمیا

8www.novinchimia.ir