انجمن یوزپلنگ ایرانی از سال 1384، مطالعات گسترده ای در زمینه خرس قهوه ای در ایران انجام داده و منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی زیستگاه پایلوت برای این مطالعات بوده است. اخیرا گزارشی از این پروژه همراه با نتایج، دستاوردها و برنامه های آتی آن در وب سایت مجله اینترنتی حیات وحش با نام Wildlife Extra منتشر شده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به وب سایت این مجله این گزارش را ملاحظه نمایند.

 

خرس قهوه ای بالغ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی/اردیبشهت 1385