حفاظت از خرسهای قهوه ای در ايران

0
199

انجمن يوزپلنگ ايرانی از سال 1384، مطالعات گسترده ای در زمينه خرس قهوه ای در ايران انجام داده و منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی زيستگاه پایلوت برای اين مطالعات بوده است. اخيرا گزارشی از اين پروژه همراه با نتايج، دستاوردها و برنامه های آتی آن در وب سايت مجله اينترنتي حيات وحش با نام Wildlife Extra منتشر شده است. علاقمندان مي توانند با مراجعه به وب سايت اين مجله اين گزارش را ملاحظه نمايند.

 

خرس قهوه ای بالغ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی/ارديبشهت 1385