هشتمین شماره «خبرنامه پلنگ» انجمن یوزپلنگ ایرانی منتشر شد.
انجمن از چندی پیش انتشار خبرنامه انگلیسی‌ زبان خود با عنوان «خبرنامه پلنگ ایرانی» را از سر گرفته‌ است. این خبرنامه به فعالیت‌های انجمن یوزپلنگ ایرانی پیرامون حفاظت از پلنگ و مهم‌ترین خبرها از این گونه در کشور می‌پردازد.
تازه ترین شماره خبرنامه انگلیسی پلنگ ایرانی از اینجا قابل دانلود است.
هم چنین برای آشنایی با شماره‌های پیشین خبرنامه پلنگ ایرانی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.