دفترچه يادداشتهای حيات وحش

0
238

انجمن يوزپلنگ ايرانی در راستای توسعه فعاليتهای آموزشی خود برای تنويرافکار عمومی در زمينه حيات وحش، مجموعه ای از محصولات آموزشی را در قالب دفترچه های يادداشت حيات وحش طراحی و توليد نموده است. سری نخست اين دفترچه يادداشتها به 5 گونه يوزپلنگ ايرانی، پلنگ ايرانی، آهوی ايرانی، خرس قهوه ای و بالابان اختصاص داشته و در سری دوم، 4 دفترچه يادداشت جديد با نامهای گرگ، کفتار راه راه، مرال و يوزپلنگ ايرانی درحال طراحی و چاپ می باشد. انجمن يوزپلنگ ايرانی از ايده های جديد برای طراحی و توليد انواع محصولات آموزشی متناسب با فضای فرهنگی آموزشی کشورمان و بضاعت اين انجمن استقبال می نمايد. علاقمندان به دريافت دفترچه های فوق که تصاوير روی جلد آنها در اينجا ديده می شود، می توانند به دفتر انجمن مراجعه نمايند.