دومین سمینار حیات وحش در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران در روز سه شنبه مورخه  ٩ /٨ /١٣٩١ برگزار گردید. در این سمینار که با حضور حدود 45 نفر از کارشناسان و محققین برگزار شد، نتایج دو پژوهش در زمینه آهو و خزندگان برای کارشناسان و دانشجویان ارائه شد.

یکی از مهمترین پرسش های موجود درباره آهوان ایران، وجود تفاوتهای احتمالی میان آهوان شرق و غرب زاگرس بود که براساس پژوهش های دکتر حیات غیب با عنوان “مقایسه ی تنوع ژنتیکی و مرفولولوژیکی آهوان ایرانی در شرق و غرب زاگرس”، اشتقاق معنی دار ژنتیکی و مرفولوژیکی بین آهوهای شرق و غرب زاگرس نشان داده شد.

در بخش بعد، مهندس کامران کمالی به ارائه نتایج پژوهش های خود از شناسایی خزندگان در حوزه زاگرس مرکزی که با حمایت پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفته بود، پرداخت. موضوع پژوهش ایشان “بررسی فراوانی نسبی خزندگان در زیستگاه های عمده ی زاگرس مرکزی جهت شناسایی زیستگاه های دارای اهمیت حفاظتی” بود. معرفی منطقه ی مورد مطالعه، پوشش های گیاهی، ویژگی های توپوگرافی و گونه های موجود در منطقه، بخشهای مختلف این سخنرانی را تشکیل می داد. در این مطالعه بهترین زیستگاه های مناسب برای خزندگان منطقه با توجه به درصد حضور این گونه ها تعیین گردیده است.

در این نشست همچنین تعدادی از مدیران مرتبط از سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند. دکتر اصغر محمدی فاضل، معاون محیط طبیعی سازمان نیز دقایقی به سخنرانی برای حضار پرداخته و ضمن استقبال از برگزای چنین نشستهای فنی و خالی بودن چنین فرصت هایی در میان کارشناسان و محققین کشور، ابراز امیدواری نمود که این سمینارها می تواند به عنوان اتاق فکرهایی برای مدون نمودن هرچه بیشتر اولویت ها و نیازهای حفاظتی کشور باشد. همچنین، آقایان دکتر حسین محمدی، مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی، دکتر منتظمی، مدیرکل دفتر موزه و ذخایر ژنتیکی، دکتر سعیدپور، معاونت دانشگاه محیط زیست، مهندس جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مهندس فرقانی پور از شبکه دوم سیما در کنار دانشجویان و محققین مختلف از دیگر مهمانان این نشست بودند.

دومین نشست حیات وحش در ساعت 20 / 19 به پایان رسید. این نشست به صورت ماهیانه با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت خبری “زیست بوم” برگزار می شود.

 

 

IMG_4331.JPG

 

IMG_4360.JPG

 

IMG_4353.JPG

 

سخنرانی دکتر فاضل، معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست

 

IMG_4346.JPG

 

دکتر حیات غیب سخنران نخست سمینار

 

IMG_4369.JPG

 

مهندس کمالی دومین سخنران علمی سمینار

 

IMG_4371.JPG

 

IMG_4372.JPG

 

عکس گروهی پایان سمینار