پایگاه اینترنتی Wildlife Extra که مرکز آن در انگلستان واقع شده است، در آخرین شماره خبرنامه خود به معرفی انجمن یوزپلنگ ایرانی، اهداف و فعالیتهای آن در ایران پرداخته است. در این بخش از این پایگاه خبری حیات وحش، سازمانهای مختلفی از سرتاسر دنیا انتخاب و معرفی می شوند و هر ماه تحت عنوان Good Cause of Month به یک سازمان اختصاص می یابد. همچنین در ماه گذشته این مجله اینترنی به معرفی پلنگ ایرانی پرداخته بود. انتشار چنین مطالبی تأثیر انکارناپذیری در اطلاع رسانی فعالیتهای صورت گرفته در ایران برای جوامع بین المللی دارد. علاقمندان به مطالعه این مطلب می توانند آنرا از اینجا ببینند.