ماهنامه سرزمین من بخش حیات وحش خود در آخرین شماره خود در آبان 1391 را به گربه شنی اختصاص داده است. گربه شنی یکی از ناشناخته ترین گربه سانان ایران و جهان است که در بخشهای گسترده ای از نیمه شرقی ایران حضور داشته و تابحال در مناطق نای بندان، عباس آباد، ایرانشهر، پارک ملی کویر و بخشهایی از خراسان جنوبی ثبت شده است. با این حال، هیچ پژوهشی درباره این گونه در کشور صورت نگرفته است. مرتضی اسلامی دهکردی در آخرین شماره سرزمین من به بررسی جانورشناسانه این گونه پرداخته و تلاش می کند تا محدود اطلاعات موجود را دراختیار خوانندگان قرار دهد. تصاویر گربه شنی نیز توسط عکاس شناخته شده حیات وحش ایران فریبرز حیدری گرفته شده است. پیش از این، متخصصین انجمن یوزپلنگ ایرانی پرونده های مشابهی را برای این نشریه ارزشمند در زمینه خرس قهوه ای (باقر نظامی)، گرگ خاکستری (فاطمه حسینی زوارئی) و پلنگ ایرانی (محمدصادق فرهادی نیا) به نگارش درآورده بودند.

Jeld-38-(18)