فاز نخست برآورد جمعیت یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش نای بندان به پایان رسید. در این برنامه که از اواخر آبان ماه سال جاری تا ابتدای اسفند به مدت بیش از سه ماه بطول انجامید، 45 نقطه در سرتاسر محدوده امن نای بندان توسط دوربین های تله ای پایش شدند که درنهایت بیش از 20 تصویر و فیلم از یوزپلنگ بدست آمد. غیر از یوزپلنگ، کفتار گوشتخوار بزرگ جثه دیگری بود که به کرات حضور آن ثبت شد. شاه روباه، روباه شنی، روباه معمولی، شغال، گربه وحشی، کاراکال، تشی و انواع سمداران نیز از دیگر گونه های ثبت شده بود.

برنامه برآورد جمعیت یوزپلنگ در فاز نخست با پوشش کامل کل محدوده امن نای بندان اجرا شد و در فاز دوم که تا پایان بهار 1392 ادامه خواهد داشت، 10 نقطه اصلی که گذرهای اصلی یوزپلنگ است، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پناهگاه حیات وحش نای بندان از بزرگترین و مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ایران به شمار می رود که در جنوب شهرستان طبس در استان یزد واقع گردیده است. طی یک دهه گذشته، حضور حداقل 15 فرد یوزپلنگ مختلف طی سالهای مختلف در این منطقه ثبت گردیده که جنگال، یوزپلنگ نر معروفی که حداقل 12 تا 14 سال در این منطقه زندگی کرد، یکی از آنها بود. برنامه برآورد جمعیت یوزپلنگ آسیایی در نای بندان توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و با همکاری پروژه های حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، مؤسسه پانترا و مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان که هر یک تعدادی دوربین تله ای دراختیار این پروژه قرار دادند، درحال اجراست.

 

Tag Sangzani CDY_0011.jpg 

 

Shand2 CDY_0029.jpg 

 

CDY_0033.jpg 

 

 CDY_0037.jpg

 

یوزپلنگ آسیایی درحال راه رفتن زیر باران

 

IMAG0021.jpg

 

CDY_0015.jpg