چهارمین شماره خبرنامه پلنگ ایرانی منتشر شد. در این شماره مباحث مختلفی درباره پلنگ در ایران می خوانید که عبارتند از:

  •   مطالعات صورت گرفته درباره پلنگ در ایران
  •     آموزش کارشناسان و دانشجویان در یزد
  •    نخستین پلنگ در اروپا
  •   بحران پلنگ در لرستان
  •   معرفی پارک ملی توران
    و…
  • علاقمندان به دریافت این شماره و شماره های پیشین خبرنامه پلنگ ایرانی می توانند با مراجعه به بخش سال پلنگ در وب سایت، آنها را دانلود نمایند