یک پلنگ که در محل نگهداری مرغها در یکی از خانه های روستای چالی در منطقه کوهستانی از توابع شیرگاه سوادکوه به دام افتاده بود، با استفاده از اسلحه بی هوشی، بی هوش و زنده گیری شد. این توله پلنگ ماده که در حین عملیات زنده گیری زخمی شده بود، به منظور بهبودی کامل به پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری منتقل شده وتحت درمان است. توله پلنگ مذکور بسیار پرخاشگر بوده و درحال حاضر در داخل یک قفس کوچک نگهداری می شود. نظر به آنکه این پلنگ در مازندران زنده گیری شده، پیشنهاد می شود که نام آن “کیجا” گذاشته شود که در گویش مازندرانی به معنای “دختر” می باشد.

لازم به ذکر است که از سال 1379، یک پلنگ ایرانی نر در موزه دارآباد تهران نگهداری می شود که از بهشهر استان مازندران به این موزه منتقل گردید. نام این پلنگ “ریکا” است که به معنای پسر می باشد. طی این سالها تلاشهای فراوانی از طرف مسئولین موزه مذکور برای آوردن جفت برای این حیوان صورت گرفت، لیکن تا به امروز بدون نتیجه ماند. حتی تلاشهای اندکی برای همکاری با باغ وحش مشهد که درحال حاضر یک پلنگ ایرانی ماده دراختیار دارد، صورت گرفت، ولی نتیجه ای به دنبال نداشت. با زنده گیری این توله پلنگ ماده چندماهه از سوادکوه مازندران که دیگر امکان رهاسازی آن در طبیعت وجود ندارد، به نظر می رسد که فرصت خوبی پیش آمده تا با انتقال این توله ماده از مازندران به موزه دارآباد و جفت نمودن آن پلنگ نر مازندرانی بتوان گامی مهم درجهت تکثیر این زیرگونه در اسارت برای نخستین بار در کشور برداشت. البته این بدان معنا نیست که توله های حاصله امکان رهاسازی در طبیعت را داشته باشند.

پلنگ ایرانی در بیشتر باغ وحشهای اروپا و آمریکا وجود دارد و از زیرگونه های مهم و پرطرفدار باغ وحش های آنها محسوب می گردد، بطوریکه امروزه مدیران این باغ وحشها برنامه و مراقبتهای ویژه ای برای نگهداری و تکثیر این زیرگونه اجرا می نمایند. بنابراین، تکثیر آن در کشوری که این پلنگ نام آنرا یدک می کشد (باتوجه به شرایط پیش آمده که این پلنگ قابل رهاسازی در طبیعت نمی باشد)، راه حل منطقی برای سرنوشت این ماده پلنگ جوان می باشد.