گزارش تصويری از جشنواره تنوع زيستی

جشنواره تنوع زیستی توسط موزه طبیعت و حیات وحش ایران (دارآباد) و جمعی از تشکل های مردمی طرفدار محیط زیست در روزهای 29 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جشنواره بیش 30 تشکل مردمی و موسسه غیردولتی حضور داشتند و با برنامه های متنوع روز جهانی تنوع زیستی را گرامی داشتند.