آموزش تنوع زيستی در کالمند يزد

تدوین پروژه آموزشی با موضوع تنوع زیستی در روستاهای منطقه حفاظت شده کالمند از اسفند ماه سال 1388 در دستور كار انجمن یوزپلنگ ایرانی قرار گرفت. این منطقه به دلیل داشتن تنوع گونه‌ای بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو این طرح در نظر دارد تا با آموزش جوامع محلی، در جهت حفاظت از تنوع زیستی منطقه به‌ویژه پلنگ و یوزپلنگ گام بردارد.

آموزش جوامع محلي در پارك ملي كوير

سازمانها و نهادهای محلی از مهمترین اركان جلب مشاركت عمومی برای حفاظت از حیات وحش در سرتاسر كشور می باشند. در این راستا، انجمن حافظان محیط زیست بادرود را باید فعالترین نهاد غیردولتی در جنوب پارك ملی كویر دانست كه تلاشهای زیادی را با همكاری سایر سازمانها برای حفظ تنوع زیستی و حیات وحش این منطقه انجام می دهد.