دعوت به حمایت از یک گروه محلی برای حفاظت از یوزپلنگ در کویر

با توجه به اهمیت آموزش جوامع محلی در پارک ملی کویر، انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل و انجمن یوزپلنگ ایرانی اقدام به برگزاری مسابقه فوتسال تحت عنوان جام فوتبال یوز آسیایی در ابوزید آباد و بخش کویرات نموده است. این مسابقات با حضور تیمهای محلی روستاهای ابوزیدآباد، محمدآباد و غیره در زمین خاکی ابوزیدآباد برگزار می شود.