“در جستجوی پلنگ ایرانی” آماده نمايش شد

سرانجام پس از 6 سال تحقیقات و تصویربرداری، قسمت نخست مستند «حیات وحش البرز مرکزی» آماده نمایش شد. «در جستجوی پلنگ ایرانی» نام قسمت اول این مجموعه 2 قسمتی می باشد که بصورت ترکیبی از صحنه و پشت صحنه تولید طراحی شده است.