ترکیب دانش و هنر برای حفاظت از طبیعت

همزمان با پایان جشنواره فیلم فجر و اکران مستند “درجستجوی پلنگ ایرانی” در سه نوبت در سینماهای تهران، انجمن یوزپلنگ ایرانی از همه علاقمندان، اعضا، دوستان، همکاران، کارشناسان و مدیران، تشکر و قدردانی می نماید.