تله های سیمی؛ عامل مرگ خاموش در شمال کشور

تله های سیمی سالهاست که به صورت خاموش جان گونه های زیادی را در مناطق مختلف شمال کشور می گیرد که متأسفانه آخرین مورد آن، کشته شدن یک پلنگ ماده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت در روستای موشا از توابع شهرستان سیاهکل در استان گیلان بود.

آغاز پایش گوشتخواران در عباس آباد

برنامه پایش جمعیت گوشتخواران در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین از پایان فروردین ماه تا تابستان ۱۳۹۱ انجام می شود. در این برنامه بیش از ۳۵ نقطه از گذرگاه های حساس و زیستگاه های بکر این منطقه با استفاده از دوربین های تله ای مورد پایش قرار خواهند گرفت.