جایگاه تبارشناسی و ژنتیکی کاراکال در ایران

کاراکال یکی از اعضای خانواده گربه‌سانان در ایران است که حضورش در سراسر قاره آفریقا و بخشی از خاورمیانه ثبت شده است، در حالی که جمعیت آسیایی نسبت به جمعیت آفریقایی تراکم کمتری دارد. این جانور در بسیاری از مناطق بیابانی ایران پراکنش دارد.

ارزیابی مدیریت آب در مناطق کویری ایران

بخش عمده ای از ایران خشک و کویری بوده و بارندگی زیادی ندارد. ازهمین رو، سالهاست که ساخت و احیا منابع آبی در مناطق خشک و کویری یکی از اقدامات مدیریتی ادارات کل حفاظت محیط زیست در سرتاسر کشور می باشد تا بواسطه آن بتوان یکی از عوامل محدودکننده افزایش جمعیت جانوران را تعدیل نمود.

“روز ملی حفاظت از یوزپلنگ” گرامی باد

۹ شهریور ماه روز یوزپلنگ است. اما، امسال بدلیل همزمانی روز یوز با اجلاس جنبش غیر متعهدها در تهران، فعالیت های مربوطه با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد تا اطلاع رسانی مناسب در این زمینه انجام شود. جزئیات برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.