برگزاری سومین سمینار حیات وحش

سومین سمینار حیات وحش در روز دوشنبه مورخه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ با حضور بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان و علاقمندان در محل انتشارات فنی ایران برگزار گردید. رده بندی قوچ ومیش های ایران وجهان و برآورد جمعیت یوزپلنگ در استان یزد دو موضوعی بود که برای علاقمندان ارائه گردید.