Daily Archives: دی ۲۵, ۱۳۹۱

زندگی گروهی گرگ های ایران

در ایران یک گونه گرگ زیست می کند که پراکنش وسیعی در بخشهای گسترده ای از سطح کشور دارد. زندگی گروهی و ساختار جمعیتی یکی از ابعاد مهم بوم‌شناختی گرگ‌ها محسوب میشود که عمدتا در اروپا و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن کمتر در مناطق خشک آسیا مطالعه شده است.

جاده ها، عامل بيش از چهل درصد يوزهای کشته شده در...

طی یک دهه اخیر در ایران، 27 یوزپلنگ به صورت مستند در ایران توسط عوامل انسانی مختلف ازپا در آمده اند که حداقل 11 مورد آن بر اثر برخورد با خودروهای عبوری بوده است. توران، بافق، کالمند و دره انجیر مناطقی هستند که هر یک قربانیانی در جاده های پیرامون خود داده اند.