مسن ترین پلنگ ایران در بافق

بررسی ها طی سالهای گذشته نشان از حضور یک پلنگ نر ایرانی بالغ با سن تقریبی حداقل ۱۲ تا ۱۴ سال در منطقه حفاظت شده بافق دارد. این پلنگ از پاییز ۱۳۸۳ تاکنون به کرات توسط دوربین ها در این منطقه ثبت شده و از همین رو، مسن ترین پلنگ نر شناخته شده ایران به شمار می رود.