انتشار اولین خبرنامه محلی پروژه درفک

پروژه «ظرفیت سازی جوامع محلی برای حفاظت از پلنگ در ناحیه قفقاز در منطقه شکار ممنوع درفک- دیلمان»٬ پس از انجام فازشناخت زندگی و معیشت مردم محلی و همچنین ارزیابی وضعیت تعارض پلنگ با دام٬ اولین خبرنامه محلی خود را منتشر کرد.

يک رويکرد نوين برای آموزش جوامع محلی

تئاتر آموزشی یوزپلنگ در حالی به پایان اولین سال کاری خود نزدیک می شود که 3 نمایشنامه متفاوت و بیش از 34 اجرا در تهران و شهرستان ها در کارنامه ی خود ثبت کرده است. این نمایش عروسکی کار آن از ابتدای سال 89 کلید خورد.

آموزش جوامع محلي در پارك ملي كوير

سازمانها و نهادهای محلی از مهمترین اركان جلب مشاركت عمومی برای حفاظت از حیات وحش در سرتاسر كشور می باشند. در این راستا، انجمن حافظان محیط زیست بادرود را باید فعالترین نهاد غیردولتی در جنوب پارك ملی كویر دانست كه تلاشهای زیادی را با همكاری سایر سازمانها برای حفظ تنوع زیستی و حیات وحش این منطقه انجام می دهد.