تنوع‌زیستی قارچ‌ها و رژیم‌غذایی گرگ‌ها در پانزدهمین سمینار حیات‌وحش

سلسله قارچ ها با حدود ۱ تا ۵/۱ میلیون گونه بعد از حشرات بزرگترین گروه در جهان جانداران محسوب می شوند. اعضا این شاخه از جهات مختلف از جمله ریخت شناسی و اکولوژی دارای تنوع کم نظیری بوده و به دلیل تاثیرات مثبت و منفی روی زندگی بشر همواره مورد توجه محققان در زمینه های مختلف علوم طبیعی و کشاورزی بوده اند.