با حضور بیش از 60 نفر از علاقمندان و محققین، ششمین سمینار حیات وحش ایران همزمان با آخرین ماه سال جاری برگزار شد. در این سمینار، دو خانم پژوهشگر ایرانی نتایج مطالعات و پژوهش های خود در زمینه دو گونه کمتر شناخته شده ایران را ارائه دادند.

در بخش نخست، خانم هانیه غفاری به معرفی یافته های خود بااستفاده از تکنولوژی رادیوتله متری روی لاک پشت فراتی برای بررسی گستره خانگی وانتخاب زیستگاه آن پرداخت. این مطالعه بخشی از پایان نامه دکتری ایشان در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده که درحال اتمام می باشد. در این پژوهش ایشان 20 لاک پشت فراتی را به ردیاب های رادیویی مجهز نمودند و داده های بازیابی شده از 9 فرد، نخستین تصویر جامع از رفتار این گونه را در ایران دراختیار محققین و مدیران قرار داد.

در بخش دوم، خانم فاطمه حسینی زوارئی به ارائه دستاوردهای پژوهش انجام گرفته در زمینه گرگ خاکستری در قمشلوی اصفهان پرداخت. در این تحقیق ایشان تلاش دارد به رفتارهای انتخاب طعمه اهلی و وحشی توسط گرگ ها بپردازد. نتایج این پژوهش اخیرا در Journal of Zoology متعلق به انجمن جانورشناسی لندن به عنوان نخستین پژوهش چاپ شده از گونه های ایران در این ژورنال به انتشار رسیده است.براین اساس، علی رغم مشاهده درصد بالای دامهای اهلی در رژیم غذایی گرگها، بخش قابل توجهی از این موارد به دلیل لاشه خواری بوده است.

ششمین سمینار وحش از ساعت 17 لغایت 19 روز 12 اسفندماه 1391 در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار شد. این نشست به صورت ماهيانه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری انتشارات فنی ايران و سايت خبری “زيست بوم” برگزار می شود. هفتمین سمینار حیات وحش ایران در اردیبهشت ماه 1392 برگزار خواهد شد.