مدیر روابط عمومی انجمن یوزپلنگ ایرانی هدف از برگزاری جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی را آشنایی بیشتر مردم با گونه های حیات وحش ایران به ویژه یوزپلنگ ایرانی و ضرورت حفاظت از آن ها دانست.
 محمد گائینی گفت: طی سال های اخیر  تلاش های دوستداران حیات وحش باعث شد که یوزپلنگ به عنوان نماد حیات وحش ایران شناخته شود. امسال هم مانند سال های گذشته جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی در تهران و البته در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 شهریور برگزار می شود. با فعالیت هایی که در طی دو روز جشنواره صورت می گیرد در تلاش هستیم تا عموم مردم را  با ضرورت بحث حفاظت آشنا سازیم.
وی در ادامه گفت : در جشنواره امسال در راستای حفظ حیات وحش و محیط زیست برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است .فعالیت های آموزشی و ارائه گزارشات فعالیت های پژوهشی از جمله این موارد است.
وی هم چنین هدف از دعوت تشکل های فعال کشور و موسسات محیط زیستی برای حضور در جشنواره را آشنایی بیشتر مردم با نهاد های مربوطه و زمینه حوزه تخصصی فعالیت آنها برشمرد و گفت: با فعالیت هایی که در طی دو روز جشنواره صورت می گیرد در تلاش هستیم تا مردم را با ضرورت بحث حفاظت از حیات وحش و نیز خطرات حذف هر گونه بر گونه های دیگر بویژه انسان ها آشنا سازیم .

گائینی برگزاری جشنواره های محیط زیستی را از جمله موارد موثر در جهت  ارتقای سطح آگاهی و توجه ملی در زمینه حفاظت از حیات وحش عنوان نمود و افزود : بسیاری از مردم از وجود حیات وحش متنوع ایران ،  فعالیت های حفاظتی که در این زمینه در حال انجام است و نیز از نقش خود  در زمینه حفاظت آگاهی ندارند . ما تلاش میکنیم تا این نقش را  برای مردم بازگو کنیم ، چرا که  حفظ تنوع زیستی یک وظیفه ملی است و تک تک افراد جامعه در قبال این وظیفه ملی مسئول هستند .

وی در پایان گفت: سال های گذشته جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی صرفا در زیستگاه های یوزپلنگ برگزار می شد .اما در جشنواره هشتم با استقبال فزاینده  فعالان محیط زیست در سایر استان ها ، تصمیم گرفته شد تا در هر شهرستانی که فعالان محیط زیست تصمیم به برگزاری برنامه داشته باشند، انجمن یوزپلنگ ایرانی در کنار آن ها باشد و در حد توان و امکانات این عزیزان را پشتیبانی کند.بر همین اساس  سال گذشته روز یوز در 10 استان و امسال در بیش از 13 استان برنامه خواهیم داشت. برای سامان دهی بهتر این فعالیت ها خانم فرنوش کوچالی به عنوان دبیر جشنواره تهران و خانم سحر دادخواه به عنوان دبیر برنامه شهرستان ها انتخاب شدند.