پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق در شمال شهرستان شاهرود یکی از زیستگاه های سابق یوزپلنگ در ایران محسوب می شد که اخیرا با مشاهده یوزپلنگ، حضور این جانور در این منطقه مجددا اثبات گردید. از همین رو، اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی اقدام به بررسی وضعیت این جانور در این منطقه نموده تا برپایه آن بتوان اطلاعات دقیقتری درخصوص جمعیت این گربه سان نادر ایران بدست آورد. در این بررسی که از زمستان سال گذشته آغاز شده است، دوربین های تله ای در بخشهای مختلف منطقه براساس پیشنهاد کارشناسان و محیط بانان کارگذاشته شد.
پیش از این نیز در سال 1391 برخی روستاهای پیرامون این منطقه میزبان کاروان نمایش انجمن یوزپلنگ ایرانی برای برگزاری جشنواره های آموزشی به منظور آشنایی با این جانور بودند. در همایش تجلیل از محیط بانان زیستگاه های یوزپلنگ که در مهرماه سال 1392 توسط انجمن برگزار شد، یکی از محیط بانان پرتلاش این منطقه از دست ریاست سازمان حفاظت محیط زیست مورد تقدیر قرار گرفت.
پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق را باید یکی از شناخته شده ترین زیستگاه های یوزپلنگ طی دهه 1350 شمسی در ایران دانست، بطوریکه کارشناسان مختلف 30 تا 70 یوزپلنگ برای این منطقه برآورد کرده بودند. با این حال، از سال 1362 که برای آخرین بار یوزپلنگ رسما در این منطقه گزارش شد، گزارش مستند دیگری از حضور یوزپلنگ در این منطقه در دست نمی باشد. در سال 1390، برای نخستین بار پس از حدود سه دهه، یوزپلنگ در این منطقه توسط محیط بان عجمی تصویربرداری شد و در ماههای اخیر نیز مجددا دو یوزپلنگ توسط محیط بانان در این منطقه رؤیت گردید. موقعیت مکانی خوش ییلاق در نزدیکی میاندشت و توران اهمیت دوچندانی به حفاظت از این منطقه می بخشد.