انجمن يوزپلنگ ايرانی فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال جدید شمسی را به همه ايرانيان تبريک گفته و اميدوار است سال پيش رو، سالی بهتر برای طبيعت و محيط زيست ايران باشد.

سال جديد برای انجمن با برنامه ها و فعاليتهای جديد همراه خواهد بود، خصوصا آنکه با توجه به آغاز دومين دهه عمر اين مجموعه، براساس برنامه کاری تنظيم شده اهداف جديدی مدنظر خواهند بود.

سالی که گذشت، فعاليتهای متعددی توسط پرسنل و داوطلبان انجمن صورت گرفت. در بخش آموزش و روابط عمومی، پس از تجربه موفقيت آميز طراحی و اجرای تئاتر يوزپلنگ، تئاتر پلنگ درنتيجه تلاش گروهی هفت ماهه به سرپرستی صفورا زواران حسينی به بار نشسته و برای نحستين بار در زمستان 1390، در روستاهای استان لرستان برای مردم اجرا شد. از سوی ديگر، برگزاری جشنواره روز يوزپلنگ پنجمين سال خود را جشن گرفت و تيم بزرگی از اعضا و داوطلبان انجمن به سرپرستی مرتضی اسلامی دهکردی و ياسمن حسن بيگی، اين برنامه آموزشی را با همکاری بيش از بيست نهاد ديگر در کاخ موزه گلستان اجرا نمودند. تيم آموزشی انجمن در اين سال، در راستای تحت پوشش قرار دادن جوامع محلی پيرامون زيستگاه های يوزپلنگ، پروژه آموزشی خود را با مديريت سيما ببرگير در روستاهای منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران يزد را به پايان رساندند که متأسفانه با عدم حمايت مالی توسط سازمان حفاظت محيط زيست روبرو گرديد. در سال گذشته، با همکاری محمود مالکی، محصولات آموزشی و تبليغاتی متنوع و جديدی درباره يوز و ساير گونه ها نيز طراحی و توليد شد. استان لرستان نيز که بالاترين تلفات پلنگ ناشی از عوامل انسانی در حوزه زاگرس را دارد نيز از سال گذشته ميزبان برنامه های متعدد آموزشی و توانمندسازی در حوزه اشترانکوه بود.

در بخش پژوهش و پايش انجمن، پروژه بررسی وضعيت سياهگوش و گرگ با مديريت فرشيد جعفرزاده در انگوران زنجان به پايان رسيد که دستاوردهای علمی قابل توجهی به دنبال داشت. همچنين، پس از انجام مطالعات ژنتيکی در زمينه پلنگ، اين بار نوبت به کاراکال يکی از گونه های کمتر شناخته شده کشورمان رسيد تا تيم ژنتيک انجمن بتواند زمينه های لازم جهت شروع اين پژوهش را آغاز نمايد. در تابستان سال 1390، محققين انجمن پس از 10 سال گردآوری گزارش های مربوط به تلفات پلنگ ايرانی، به تجزيه و تحليل اين داده ها با دانشمندان دانشگاه آکسفورد پرداختند. ولی بدون شک بزرگترين اتفاق در اين بخش انجمن، آغاز پروژه دوربين گذاری در 4 منطقه در استان يزد بود که همچنان تا اوايل سال 1391 ادامه خواهد داشت. پس از تجربه موفقيت آميز پايگاه داده های گربه سانان ايران زيرنظر احسان محمدی مقانکی، بهنام قربانی نيز به راه اندازی و به روز رسانی پايگاه راسوسانان ايران پرداخت، خانواده ای که بسيار در ايران ناشناخته است.

در بخش مستندسازی، اين تيم پرکار انجمن سالی پر از موفقيت را پشت سر گذاشت. کسب “سيمرغ بلورين” برای مستند “در جستجوی پلنگ ايرانی” بزرگترين موفقيت برای يک مستند حيات وحش در ايران بود. در عين حال، فيلمبرداری از مستندهای يوزپلنگ در کوير و ميش مرغ در بوکان زيرنظر فتح الله اميری نيز در اين سال آغاز گرديد.

در بخش فراسازمانی، انجمن در سال 1390 در دو بخش بسيار فعال بود. نخست، همکاری با سازمان حفاظت محيط زيست برای برگزاری هر چه بهتر کارگاه گربه سانان ايران زيرنظر اتحاديه جهانی حفاظت (که از 4 سال پيش به سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد داده شده بود) به منظور توانمندسازی بيش از 70 کارشناس ايرانی. از سوی ديگر، انجمن به عنوان تسهيلگر درجهت حضور فعال سازمان حفاظت محيط زيست در عرصه بين المللی برای حفاظت از تنوع زيستی در قفقاز تلاش نمود.

 

و اما در سال 1391 …

در اين سال، پس از پايان موفقيت آميز قسمت نخست حيات وحش البرز با عنوان “درجستجوی پلنگ ايرانی”، بخش دوم آن در مرحله تدوين قرار خواهد گرفت. همچنين، انجمن دو پروژه فيلمسازی خود را به پايان خواهد برد که با محوريت يوزپلنگ در پارک ملی کوير و حيات وحش پناهگاه حيات وحش عباس آباد خواهد بود.

از سوی ديگر، همزمان با اجرای موفقيت آميز بزرگترين پروژه دوربين گذاری در مناطق حفاظت شده استان يزد، مسير ما برای پايش جمعيت يوز به سمت شمال کشور ادامه خواهد يافت و پناهگاه حيات وحش عباس آباد ميزبان فاز بعدی اين طرح خواهد بود. درعين حال، دستاوردهای ژنتيکی در زمينه برخی از انواع پستانداران مانند کاراکال و غيره همچنان در برنامه های انجمن خواهد بود و درعين حال، کمافی السابق، به تسهيلگری حضور کشورمان در برنامه حفاظت از تنوع زيستی قفقاز خواهيم پرداخت. پروژه گربه جنگلی نيز در استان مازندران به بررسی يکی از گربه های فراوان ولی کمتر موردمطالعه قرار گرفته خواهد پرداخت.

گروه آموزشی انجمن به بهره برداری از ايده موفق خود در زمينه توليد تئاتر در زيستگاه های يوزپلنگ و پلنگ در بخشهای مختلف کشور خواهد پرداخت. درعين حال، استان گيلان در سال جاری محور اصلی آموزشهای جوامع محلی در زمينه پلنگ خواهد بود.

در اين راه، همچنان نيازمند ياری همه اساتيد، کارشناسان و علاقمندان هستيم تا با کسب راهنمايی ها و نقطه نظرات بتوانيم بهتر از گذشته گام برداريم. علاقمندان به مشارکت در فعاليتها می توانند:

 

  • با انجمن تماس گرفته و براساس تخصص و تجربه خود در امور مختلف فعاليت نمايند (کليک کنيد).

 

  • با حمايت از فعاليتهای مختلف، ما را در انجام هر چه بهتر آنها ياری رسانند (کليک کنيد).