در اردیبهشت سال جاری تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن یوزپلنگ ایرانی و شرکت آماده لذیذ امضا شد. این شرکت صاحب امتیاز برندهایی همچون الیت و کوپا است. در راستای تقویت فعالیت‌های حفاظت از زیستگاه یوزپلنگ ایرانی از جمله تامین هزینه‌های اضطراری تعمیرات و خرید در مناطق، شرکت آماده لذیذ در کنار انجمن خواهد بود. گزارشات بیشتر از این همکاری در آینده ارائه خواهد شد.